جهت مشاهده تصاویر تابلو فرش ها با اندازه ی بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

فرش شماره  55
نام فرش منظره پاییز
رج فرش 50 رج
ارتفاع فرش (CM) 60
پهنای فرش (CM) 90
جنس چله (تار) نخ

 

<~ تصویر بعدی        تصویر قبلی ~>

برای مشاهده ی هر تصویر روی شماره ی آن کلیک کنید...
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75