جهت مشاهده تصاویر تابلو فرش ها با اندازه ی بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

فرش شماره  17
نام فرش هخامنشی
رج فرش 50 رج
ارتفاع فرش (CM) 55
پهنای فرش (CM) 100
جنس چله (تار) نخ

<~ تصویر بعدی        تصویر قبلی ~>

برای مشاهده ی هر تصویر روی شماره ی آن کلیک کنید...
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75